Quatre nous circuits fora-pista a Granollers per "compensar" al RACC per la "pèrdua" de dos d'ells

Oblidant que el RACC ja és un dels màxims beneficiaris de tota la macro-operació urbanística, el PDU també el "compensa" per la desaparició dels seus dos circuits de motocròs a Can Guitet i de ral·lis a Can Ninou.


"Zones de sòl no urbanitzable a nord de l’àmbit: Correspon a zones de marcat caràcter agrícola, on la modelació agrària encara presenta elements estructurants a mantenir (camins, construccions aïllades, divisions parcel·làries, relictes de bosc, etc.). Són les zones proposades per a l’esport i lúdiques".

"L’àrea que aculli el circuit de vehicles 4x4, motocròs i trial, hauria de tenir una topografia més accidentada i un entorn més rural, com és l’àrea situada al nord de la C-35".

"Situar en aquesta categoria de sòl equipaments, de titularitat pública o privada segons es determini, destinat a usos recreatius a l’aire lliure i compatibles amb la classificació del sòl no urbanitzable. Aquests usos s’adequarien al que estableix l’art. 2.6. de les Normes de Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) (...). [Per exemple] edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl".

"L’estació Granollers – Canovelles (...), que podrà permetre donar resposta als accessos des del nord de l’àmbit i donar suport a les activitats vinculades en aquesta zona."

Memòria del PDU (2016)


Reubicació de l'actual circuit de motocròs de Can Guitet

El circuit de motocròs, actualment ubicat a la zona de Can Guitet de Parets, ocupa actualment unes 7,5 hectàrees a terrenys de l'empresa Circuits de Catalunya SL, participada pel RACC i la Generalitat. Curses i tandes de motocròs, autocròs, quads i altres vehicles de motor "fora pista". Amb la construcció de la nova C-17 i el nou sector d'oficines aquest es reubicaria a la franja "no urbanitzable" de la Serra de Ponent de Granollers.

Trasllat d'un circuit de ral·lis que fa negoci sense autorització

De la mateixa manera, també es compensaria al RACC per la "pèrdua" d'una activitat en 5 hectàrees dels seus terrenys a Can Ninou de Granollers: un negoci de conducció lúdica de cotxes de ral·li. Durant el 2016 va trascendir que realitza aquesta activitat lucrativa sense la llicència d'activitats corresponent, un cop al mes i mínim des de l'any 2008, molt abans de la redacció del PDU. Per aquesta il·legalitat, el PDU no menciona explícitament del circuit de ral·li però sí ho fa implícitament.

Tanmateix el RACC no perd res ja que els terrenys on fa aquesta activitat són els de les seva propietat on pretèn ubicar el parc temàtic.


Creació de dos circuits de trial i de vehicles tot-terreny

Alhora, el PDU permet la ubicació en aquesta franja de la Serra de Ponent de Granollers dos nous circuits fora-pista. Un d'ells de trial que presumiblement necessitaria de les parts més abruptes i boscoses de la zona: els boscos de Ca n'Amat i Can Riera, inclosos al catàleg municipal d'espais d'interès natural.

L'altre circuit, de vehicles tot-terreny, també hauria de situar-se, com indica el PDU, a la part de la serra més inclinada, que és alhora la més propera al nucli urbà de Granollers.

Tempesta de sorra sobre Palou

Aquests circuits fora-pista estarien ubicats a una zona força elevada respecte a tot el pla de Palou i de Granollers. A banda del soroll o la contaminació, una de les més que possibles conseqüències és la continuada emissió massiva de partícules de sorra i altres micropartícules, tal com es pot observar a l'actual circuit de motocròs. Això pot provocar la sedimentació permanent de sorra tant sobre cultius com sobre el riu Congost, a més d'incrementar el greu problema de salut que suposen les micropartícules a l'àrea de Granollers.

Com vendre la moto amb el concepte "no urbanitzable"

Hi ha una sèrie de terrenys dins de l'àmbit del PDU qualificats com a no urbanitzables. Aquests correspondrien a:

  • El propi Circuit de Barcelona-Catalunya sencer, amb les seves instal·lacions i els seus descampats per aparcar (100 hectàrees)
  • Palou Sud: construcció del circuit lúdic per a vehicles de gamma alta (27 ha.)
  • Serra de Ponent: construcció de circuits de motocròs, ral·li, trial i 4x4 (37 ha.):
  • Zones ajardinades del BCN World del Motor (23 ha.)
  • Llera del Riu Congost i la planta depuradora de Granollers (33 ha.)
  • Autovies i carrers interiors

Com és això possible? Això és possible perquè no urbanitzable no vol dir protegit de qualsevol agressió. Segons les lleis urbanístiques catalanes a un terreny no urbanitzable es pot construir gairebé qualsevol cosa que no sigui residencial o industrial.Segons el POUM de Montmeló i el PDU, els terrenys del restaurant Viena estan qualificats com a zona verda (Parc Urbà-Sistema d'Espais Lliures) i el seu aparcament com a equipament. Un exemple de com ens venen la moto quan sobre el paper parlen d'espais lliures o sòl no urbanitzable.Algunes aprofiten el desconeixement generalitzat d'aquest concepte per intentar una de les maneres més descarades de vendre la moto: intentar deliberadament confondre el concepte no urbanitzable per acabar fins i tot insultant la intel·ligència de les persones. Exemples reals els trobem fins i tot a butlletins municipals per part de cert regidor d'urbanisme i diputat del Parlament:

"El Pla té un àmbit d’actuació en els tres municipis (Granollers, Parets del Vallès i Montmeló) que en conjunt afecta una superfície de 574 Ha, de les quals la meitat, 257Ha, ho seran de superfície no urbanitzable, per protegir espais oberts i espais verds"
Jordi Terrades i Santacreu - Butlletí municipal Granollers Informa (Maig 2016)
Encara intentem entendre com el tercer circuit d'asfalt més gran de Catalunya i quatre circuits permanents fora-pista enmig de camps i boscos es poden intentar colar com si fossin el Parc d'Aigüestortes.

Per cert, amb el PDU del Circuit, el paratge de Can Cabanyes continua sense estar qualificat com a "no urbanitzable" sinó com a sòl urbà industrial.

I si sobren camps... per a aparcament permanent i continuat

Un dels usos que autoritza el PDU per a la Serra de Ponent és la possibilitat d'ocupar els camps que sobressin dels circuits fora-pista per a aparcaments permanents i continuats, fins i tot fora dels dies de grans premis.

Fins ara això només es podia fer els 6 dies a l'any de curses a indrets com Can Ninou -on ara aniria el complex turístic-, però amb el PDU a més de canviar-s'hi la ubicació es permetria de manera continuada i permanent tot l'any, provocant l'erosió, degradació i desaparició del paratge.

"Aparcaments permanents
Es proposa uns aparcaments propers a les activitats a desenvolupar, com per exemple la zona que es podria destinar a ús comercial en la recta del circuit i la de l’àmbit que es podria destinar a ús lúdicesportiu al nord de la C-35".

"dotació de nous usos complementaris als usos propis del Circuit, incorporant nous sòls a l’àmbit que potenciessin l’afluència de públic de manera permanent en el temps
"
Memòria del PDU (2016)

I on és el càmping que havien anunciat?

Captura del document inicial del PDU
Al document inicial del PDU -i que es va publicitar inicialment a Granollers com una part important- apareixia un càmping permanent que al document definitiu ha desaparegut, juntament amb tota la franja de la Serra de Ponent on havia d'anar.

Aquesta zona arribava fins a la ronda sud i el Coll de la Manya, rodejant també la finca de Can Many, propietat d'una poderosa família d'industrials de Granollers. L'excusa oficial que exposa el PDU, però, són qüestions de seguretat per estar massa a prop de zones amb risc químic, com si la resta d'activitats no-industrials de la zona no ho estiguessin.

"Atès que la zona on es proposava la ubicació pel càmping està inclosa en una zona d’indefensió envers l’autoprotecció (ZIF) dins la qual la Direcció General de Protecció Civil desautoritza la ubicació d’usos que comportin pública concurrència, s’ha considerat necessari excloure aquests sòls de l’àmbit del PDU."
Memòria del PDU (2016)
Tot i aquesta marxa enrere amb el càmping, l'ajuntament de Granollers tenia ja en tramitació -i posterior execució- un aparcament d'autocaravanes a la zona.