Empitjorant encara més la qualitat de l'aire que respirem

La qualitat de l'aire s'ha convertit en una de les principals preocupacions de l'àrea central del Vallès Oriental. Ja més enllà de la qüestió mediambiental, es tracta d'una qüestió de salut pública. La pol·lució a àrees com la de Granollers i el Baix Vallès és causada sobretot pel trànsit. Incrementar de manera tan considerable l'activitat a la zona comportaria en conseqüència un increment també dels riscos per a la salut. Tot per un macro-projecte totalment prescindible.

Hipotecant la comarca amb feina efímera i volàtil

Es reenfocaria l'economia de la comarca cap a uns models econòmics sense valor afegit, llocs de treball efímers i de sous baixos i que, a més, dependrien d'un sector extremadament volàtil que té molts números per no existir el dia de demà. Tot això no és només un empobriment d'unes poques persones, sinó un empobriment de tota la societat. Crear llocs de treball és necessari, però n'hi ha infinites maneres i no cal pagar un preu tan alt, ni ara ni en el futur.

Incrementant a BCN la pressió del turisme massiu i gentrificador

El BCN World del Motor és un dels diversos plans per multiplicar l'actual model de turisme massiu i elititzador de la ciutat de Barcelona, molt lucratiu per a una minoria d'empreses però molt perjudicial per a la majoria d'habitants. La massificació turística que porta a la gentificació: reconversió de la ciutat en un escenari turístic artifical que provoca la monopolització per part del turisme dels barris, l'exclusió de l'espai públic i, finalment, l'expulsió de la gent que hi viu.

Rendint culte al símbol de la crisi energètica mundial

Fer un complex turístic que tingui com a "ganxo" temàtic en el culte al motor de combustió provoca el contrari del que s'hauria d'evitar: continuar glorificant i promocionant el vehicle privat a motor per sobre de la resta. La mobilitat privada a motor és una de les grans causes de la crisi energètica i mediambiental global, que porta també a problemes econòmics, socials i fins i tot polítics. Les administracions no haurien de fomentar-ho sinó promoure altres models econòmics i socials que no es basin en aquest.

Fomentant models urbans i de mobilitat insostenibles

Projectes com el que fomenta el PDU contribueixen al model de ciutat difusa i horitzontal, que menja molts més recursos territorials i genera encara més problemes de mobilitat. En aquest sentit, les comarques del Vallès es van convertint en el pati traster de la metròpoli, tal com es pot apreciar amb la multitud de projectes amenaçadors pel territori.

Destruint l'economia local per beneficiar les multinacionals

El model comercial que hi ha darrere del BCN World del Motor es basa en fomentar, a banda del Mall del Circuit, un dels majors parcs comercials de la regió metropolitana. Aquest s'afegiria a la llarga llista d'americanització del teixit comercial i el model urbà català. Posar catifa vermella a grans marques i multinacionals comercials atempta contra el petit comerç i de proximitat i l'aboquen a la seva desaparició i destrucció de llocs de treball.

Revifant la bombolla especulativa culpable de la pitjor crisi dels últims segles

Aquesta macro-operació urbanística recupera el "model del totxo" que confón construir amb progrés. Una idea caduca i que va ser la principal causa de la pitjor crisi econòmica i social de la història a més d'una font d'especulació, corrupció, retallada de drets socials i buidament de les arques públiques per pagar els plats trencats.

Malbaratant els nostres impostos per l'exclusiu lucre d'uns lobbys minoritaris

Si el BCN World del Motor és un projecte que beneficia a un lobby minoritari, amb poder i diners, cal que l'administració pública prioritzi aquesta mena d'inversions? A banda dels costos de tota la tramitació, d'entrada la Generalitat destinarà més de 60 milions d'euros per al primer projecte. A això cal sumar totes les inversions i esforços en màrqueting i publicitat que s'estan fent per justificar el projecte a més de les cessions de terrenys de propietat pública. Alhora, cal tenir en compte que si el projecte fracassa com molts altres del passat, serà l'administració pública qui surti al rescat de les pèrdues.

Perpetuant un pou sense fons que no retorna res positiu a la societat catalana

La macro-operació urbanística té també com a objectiu salvar els mobles a un Circuit i a un RACC que són un pou sense fons de pèrdues milionàries. El Circuit tapa el forat continuadament amb diners públics per intentar frenar un imparable tancament, ja que la tendència global és que espectacles com al Fórmula 1 deixin de realitzar-se a Europa i circuits de grans dimensions com aquest deixin de tenir sentit. A més, comprativament, l'aportació del Circuit al PIB català és irrisòria.

Destruint un entorn natural que tant ha costat recuperar i conservar

El PDU fa com si no existissin diversos espais naturals i agrícoles fronterers, als quals afectaria amb el seu desenvolupament. D'entrada la urbanització i ús continuat d'un circuit a Palou podria repercutir de manera directa en espais declarats Xarxa Natura 2000: el riu Congost i Can Cabanyes, a escassos metres d'aquest. Un altre exemple és alguns aspectes que el PDU ha omès, com és l'afectació que pot tenir per al riu que terrenys en pendent que retenien l'aigua passin a estar edificats.

Tallant els últims corredors biològics i impactant greument sobre el paisatge

La Serra de Ponent de Granollers es veurà urbanitzada amb el complex turístic, l'autovia C-17 i un gran parc comercial, suposant el tall de l'únic corredor natural directe entre Gallecs i la Serralada Litoral alhora de suposar un impacte paisagístic important per a l'àrea de Granollers i la Vall del Tenes.

Multiplicant l'impacte del soroll sobre les persones i els ecosistemes

Els estudis de soroll estan totalment esbiaixats per tapar una evidència: l'elevat impacte sobre les persones i la resta d'animals que habiten els ecosistemes propers. A l'impacte sonor que ja suposa actualment el Circuit per a les poblacions de la plana central del Vallès Oriental, en especial Montornès, Vilanova del Vallès, Parets, Granollers i Montmeló, se li sumarien projectes com el nou circuit 27 hectàrees. Sobre aquest Circuit o sobre el Parc Temàtic el PDU permet instal·lar-los sense fer cap estimació sobre el seu impacte.